ประกันสังคม เตือนผู้ประกันตน ม.39 อย่าขาดส่งเงินสมทบ มีผู้สุ่มเสี่ยงสิ้นสภาพกว่า 20,000 คน

กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งเกิดจากสาเหตุสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จากการรายงานข้อมูลของผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท

พบว่ามีผู้ประกันตนมาตรา 39 ยังคงค้างชำระเงินสมทบ จำนวน 20,751 ราย ซึ่งผู้ประกันตนกลุ่มนี้สุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทันที ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการแจ้งเตือนเป็นหนังสือและข้อความ SMS ให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้รีบมาดำเนินการส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนอย่างเร่งด่วนแล้ว