พระโกศกุดั่นน้อย กับประวัติตามธรรมเนียมโบราณ ที่ใช้กับบุคคลสูงสุด

ภายหลังการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลลสำคัญในชาติบ้านเมืองของเรา โดยทางสำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศ เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระโกศกุดั่นน้อย ในพระราชพิธีศพ

ซึ่ง พระโกศกุดั่นน้อย เป็นพระโกศที่ใช้สำหรับเชื่อพระวงศ์ในระดับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ตลอดจนผู้สำเร็จราชการ ผู้ได้รับพระราชทาน และ ขุนนางชั้น สมเด็จเจ้าพระยา

ขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย Tnews
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก สำนักข่าวทีนิวส์