เปิดแล้ว! สถานที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2

สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 16 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ที่สวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้บริการความสะดวกและความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครอบคลุมทั้งพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สถานีตำรวจท่องเที่ยว เกิดจากแนวคิดของผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนาสถานที่ทำการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในขณะนั้นเห็นว่าสถานที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยวหลายแห่งยังเช่าอาคารเป็นที่ทำการ พื้นที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยวไม่เหมาะสม ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและเข้ามาใช้บริการ อีกทั้งอำเภอหัวหินมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี จึงหารือและของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา