ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า

ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ข่าวพระราชสำนัก โดย Tnews

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก สำนักข่าวทีนิวส์