วินาที เปลวเพลิงไหม้ทำลาย ปรางส่วนยอด มหาวิหารนอร์ทเทอร์-ดาม

โซเชียลแชร์คลิปเหตการณ์ วินาทีที่ไฟโหมลุกไหม้ปรางส่วนยอด มหาวิหารนอร์ทเทอร์-ดาม กรุงปารีส ฝรั่งเศส