กรมอนามัยแนะออกกำลังกายกลางแดดนานเสี่ยงเกิดโรคฮีทสโตรก

เนื่องจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดช่วงนี้ทางกรมอนามัยก็ได้ออกมาเตือนว่าควรลดการออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมร้อนหรือโรคฮีทสโตรก