ศคง. แนะวิธีป้องกันกลโกงการเงินนอกระบบ

ศคง. แนะวิธีป้องกันกลโกงการเงินนอกระบบ ให้แก่ประชาชนอย่าหลงเชื่อง่ายๆ และหากสงสัยหรือตกเป็นเหยื่อกลโกงการเงินนอกระบบสามารถสอบถามได้ดังข้อมูลนี้