หน่วยงานในส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือตรวจเข้มตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์”

เครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เดินหน้าโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์” ดำเนินการเข้มข้นในช่วงสงกรานต์นี้ เพื่อตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายที่เกิดอุบัติเหตุจราจร ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการ เมื่อปลายปี 2561 ถึงปัจจุบัน หากตรวจพบพนักงานขับรถและผู้ประจำรถมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกิน 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพื่อความปลอดภัย